ISSN 1210-2512 (Print)

ISSN 1805-9600 (Online)

Radioengineering

Radioeng

Proceedings of Czech and Slovak Technical Universities

This is only a test version!
Please visit http://radioeng.cz.
About the journal
Feature articles
Editorial board
Publishing department
Society [CZ]

Log out
Your profile
Administration

Společnost pro radioelektronické inženýrství [CZ]

Kdo jsme

 • Neziskové profesní sdružení odborníků na bezdrátovou komunikaci;
 • Lidé z praxe i vysokoškolští pracovníci, odborníci teoreticky i prakticky zaměření.

Stanovy společnosti

 • Stanovy upravují činnost Společnosti; jejich plné znění: stanovy.pdf

Co chceme

 • Napomáhat rozvoji bezdrátových komunikací;
 • Podporovat kontakty mezi průmyslem a akademickými pracovišti;
 • Pomáhat svým členům zvyšovat svou odbornou úroveň;
 • Angažovat se v získávání studentů a jejich zapojování do aktivit Společnosti;
 • Vytvářet prostředí pro naplňování společných zájmů;
 • Informovat o české radioelektronice v zahraničí;
 • Pomáhat svým členům s navazováním mezinárodních kontaktů.

Jak to děláme

 • Vydáváme časopis Radioengineering;
 • Podílíme se na pořádání konferencí a seminářů (např. Radioelektronika a COMITE);
 • Spolupracujeme s mezinárodními organizacemi (např. IEEE, IET, URSI);
 • Zpřístupňujeme svým členům slevy při účastech na odborných akcích.

Kdo Společnost vede

 • Prof. Dr. Ing. Zbyněk Raida, předseda
 • Prof. Ing. Lubomír Brančík, CSc., distribuce
 • Ing. Ivana Jakubová, evidence členů
 • Ing. Zuzana Krajčušková, Ph.D., reprezentace na Slovensku
 • Prof. Ing. Zbyněk Škvor, CSc., finance

Chcete se přidat?

Díky členství ve Společnosti můžete ovlivňovat život Společnosti, můžete čerpat slevu na členství v IEEE a můžete získávat tištěný časopis Radioengineering za zvýhodněnou cenu 200 Kč ročně. Pokud o tištěný časopis nemáte zájem, poprosíme vás o členský poplatek ve výši 100 Kč ročně.

Máte-li na webových stránkách Radioengineeringu platnou registraci, stačí k získání členství kliknout na níže uvedený odkaz. Členský poplatek lze uhradit online kartou.

Nový člen
Stávající člen